Lauantai 19.4.2014

Onnittele:

Pyörätuoleilla Vanhassa Raumassa

Raumangiälise uutise

Raumangiälise uutise | Raumalainen.fi | |

Loma löödetti Jälle o eläm lailsellk kandillas Sorkam buales. Karkkuhum bääs lehm o jällen goton, ja se o oikke hyväs höyskäs. Ei se mittä sen gummemmin gippi ol eik vaaraline. Lue koko juttu

Raumangiälise uutise | Raumalainen.fi | |

Näin aikoink ko silmis plänkkä kaike mailma kiildävi alstandei, tul miäle, ett nappaha ja tiäs mihi jokkuf fröökynä ova andant tällät jottalai renkkai ja kättingei. Lue koko juttu

Raumangiälise uutise | Raumalainen.fi | |

Joul on dosa paikas, mutt kotomaisist joulkuuseist on guulem buutett. Mutt ko stää lähdetä hommama, ni onk tiatto ett mist kuuse olle gotosi. Lue koko juttu

Raumangiälise uutise | Raumalainen.fi | |

Nyk kuulu Suamest hyvi uutissi. Paperossi jäävä virittämätt ai vaa ussemalt suamlaiselt. Ja mikä kaikkem baremppa, oikke mone yläkoulu käyvä mukula ovap päättän, ett anda krääsöttämise oll. Lue koko juttu

Raumangiälise uutise | Raumalainen.fi | |

Kirjalisude Finlandia o jäll valikoitt. Jokku lukeva, toisek kirjottava, mutt ei kirjalisudest olt tiatto nuarema väen geskudes niingo ennen muina. Lue koko juttu

Raumangiälise uutise | Raumalainen.fi | |

Kohdakkoiste ruppe joulkortei löytymäm bostloodast ja se o hyvä se. Joulkortt o sanom siit, ett snää ole oll jongu miäles. Lue koko juttu

Raumangiälise uutise | Raumalainen.fi | |

Täst tyäpaikoillk kiussamisest ja riitlemisest om baohatt jo pidemä aikka. Ny ovas sitt jokku viissak keksin, ett kuit tämsest mörköst pääsis eroho. Ja hyvä alkku om bäästykki. Lue koko juttu

Raumangiälise uutise | Raumalainen.fi | |

Jokune viikk takasi mnää lupasin däsä pladillan ottas selvä, ett onk kirkkhakkissi todestakki enemän ko muutam vuas takasi. Yks tutt äij Rauman dorills sanos, ett kyll niit o. Lue koko juttu

Raumangiälise uutise | Raumalainen.fi | |

Viimsin aikoin om biisan juttu siit, ett mikä leip ja mink färisist jaohoist leevott leip on gaikkem barast. Lue koko juttu

Raumangiälise uutise | Raumalainen.fi | |

Sunnunda, 13. päev kuluva kuut, ol Läns-Suames järjelinen däkst vanha hauttausmaa ristokse liikenneymbyräst. Asi juur jämttist nii. Lue koko juttu

Raumangiälise uutise | Raumalainen.fi | |

Mailmas kaikk asja heittävä mullismoukku ja se huamatte monellt tavall. Niingo siitäkki, ett ko snää enne muina vastasit telefoonihi, ni snää olik kotont taikk töis. Lue koko juttu

Raumangiälise uutise | Raumalainen.fi | |

Ussem bruukata sanno, ett mailm muuttu ja mes se föleis. Kyll mar se niingi o, mutt ei joka asjas. Sata vuatt takasi ihmetelttin ko joku painel aika hyrry automopiilis kans 25 kilomeetteri tiimas. Lue koko juttu

Raumangiälise uutise | Raumalainen.fi | |

Aviiseis om bali kirjotett tuulmyllyist, näist kauhjoist vippreist, kon duulvoimaloiks kans tituleerata. Ko niit o ussemppi liki toinen doissias, nii ne ovakkim buistoi, tämssi espenaadei. Lue koko juttu

Raumangiälise uutise | Raumalainen.fi | |

Omeni o ainakki Nummellt tällk kertta oksa iha vääränäs. Mutt kyll Nummell asu fiksui ihmssiki. Lue koko juttu

Raumangiälise uutise | Raumalainen.fi | |

Kuluva suve aikan on garatt pallom beräs meill ja muuhall hullumingi, eik tuamreill ol ai nii helppo puhalttap pillihin gaikemailman grämppämiste merkiks. Lue koko juttu

Raumangiälise uutise | Raumalainen.fi | |

Sisämimister Räsäne meinas, ett kaupungeihim bassais justeerat enemängi noit pellissi polisei. Ei mikkäm böhköve ajatus. Lue koko juttu

Raumangiälise uutise | Raumalainen.fi | |

Syksy om pia liki, mutt oteta nyf framillt tua Suvivirs. Nii siin vaan gäeve, ett stää tuttu virtt mes saan guullt täst ettippäingin geväsi suvilysti alkamise merkiks. Lue koko juttu

Raumangiälise uutise | Raumalainen.fi | |

Ai vaa ussemi ruppe tuntuma silt, ett tätä meijäm biänt kiältän o ruvett häppemä joka paikas ai vaa enemä. Lue koko juttu

Raumangiälise uutise | Raumalainen.fi | |

Semmostakki o saan aviisist lukki, ett polis olis ulkoistamas eringaltassi töitäs. Är-Kioskist saa ny jo passikki ja luvap pyssyihingin daita pia saa jostan grilliluukust. Lue koko juttu

Raumangiälise uutise | Raumalainen.fi | |

Mink riivatun tähde noit krääsmattai täyty kerrostaloittem bihoilt leikat nii ruakottoma lyhkäsiks tämsillk kuumill ilmoillk ko aurink homotta ja poltta krääsmatta nii, etei siin enä olk ko hiuka rusk Lue koko juttu